Agriel

Agriel er et innkjøpssamarbeid for landbruket, hvor verdiskapingen fordeles mellom landbruket og investeringsselskapet Agri Invest Holding AS.

Agriel logo

Det ble lansert vinteren 2019 og er i dag under utvikling. Kun gardeiere eller samvirker kan bli medlemmer.

Målet er ifølge selskapet å lage «et sammenhengende kraftnettverk av bondegårder over hele landet som kan kjøpe og selge strøm mellom seg og tilbake til nettet om ønskelig. Poenget er å hente ut strømmen når den er billigst å forbruke, og å kunne selge det man har produsert på gunstigst mulig tidspunkt.»

Dette målet skal nås ved hjelp av solcelleanlegg og batterier.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 922 358 214
Adresse: Øvrekroken 2B, 6154 Ørsta
Telefon: -
Nettside: https://www.agriel.no/