Power Controls

Power Controls har over 20 års fartstid i markeet for diverste løsninger innenfor lading og alternative strømforsyningsanlegg.

Power controls logo

Selskapet startet med ladesystemer for alle typer batterier på 90-tallet, og har de senere årene spesialisert seg på strømforsyningsløsninger til steder som ikke er koblet til det offentlige strømsystemet. I hovedsak drives disse anleggene av enten solenergi eller vindkraft, eller hybridløsninger av begge deler.

Power Controls har kontor i Moss. Daglig leder er Dag Halvorsen.

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 985 253 722
Adresse: Bjørnåsveien 15, 1596 Moss
Telefon: +47 69 70 03 00
Nettside: https://www.powercontrols.no/