Seks seriekoblede plane solfangere montert på skrått tak.
Solfangeranlegg: Solfangere kan monteres på "gammelt" tak eller integreres som bygningsmateriale.

Dette bør du vite om solfangere

Ved å installere solfangere på boligen din kan du varme rom og tappevann med fornybar energi og samtidig redusere strømutgifter.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oppdatert: 26.07.2021
Innhold
  1. Slik fungerer et solfangeranlegg
  2. Energieffektiv oppvarming
  3. Hvordan vet jeg at solfangere passer min bolig?
  4. Tilrettelegg for god solinnstråling
  5. Solfangere for et lavutslippssamfunn
  6. Økonomisk støtte til solfangeranlegg

En solfanger omgjør solinnstråling til termisk energi som kan lagres eller brukes til oppvarming. Solfangeren skiller seg dermed fra solcelleteknologi som omgjør energien til elektrisk strøm.

Norge har en solinnstråling på 700 til 1000 kWh/kvm per år, og den totale mengden solenergi som treffer jordens overflate årlig er langt større enn hele verdens totale forbruk. Den enkleste måten å utnytte denne solenergien på er til passiv eller aktiv oppvarming. Passiv solvarme dannes som oftest ved strategisk bygningskonstruksjon, hvor solen skinner gjennom glass og varmer opp areal i bygget.

Den mest effektive måten å generere solvarme på er likevel ved å utnytte innstrålingen aktivt, og det er her solfangeranlegget kommer inn. Et solfangersystem gjør det mulig å aktivt fange opp solenergien og transportere den til et sted hvor den kan brukes, hovedsakelig som vannbåren varme eller varmtvann.

Solfangere med vakuumrør instalert på skrått hustak
Solfanger med vakuumrør: For boliger med vannbåren varme er det vanlig med 4 paneler med 80 vakuumrør som koples til en akkumuleringstank.

Slik fungerer et solfangeranlegg

Anlegg som integreres i hus og boliger består typisk av fangere, rørføring, varmelager og styringssystem. Alle solfangere har en absorbator som samler solinnstråling og gjør den til varme. Fangeren er dermed hjørnesteinen i anlegget.

De to vanligste typene solfangere er plane solfangere og vakuumrørsolfangere, som begge passer de fleste boliger. Plane solfangere kan minne om et solcellepanel i utseende, og inneholder et varmemedium som vanligvis inneholder vann. Vakuumrørsolfangere består av et sett sammenkoblede rør, og varmemediet kan inneholde en blanding av vann og glykol. Dette gjør at væsken ikke fryser ved kalde temperaturer.

Vakuumrør er 40 prosent mer effektiv enn tradisjonelle solfangere og dobbelt så effektiv som solcellepaneler. Ulempen med denne typer solfanger er at de har noe kortere levetid og er dyrere sammenlignet med plane solfangere.

Plane solfangere er mer kostnadseffektive og egner seg god dersom du har begrenset med plass, da vakuumrør tar større plass.

Les også: Hva er forskjellen på en solcelle og en solfanger?

En solcellemodul og en solfanger står side om side på hvit bakgrunn
Likt utseende: Solcellepanel og solfangere kan se like ut på avstand. Her ser vi en solcellemodul til venstre, og en vakuumsolfanger til høyre.

Energieffektiv oppvarming

Tappevannsoppvarming er det vanligste i Norge, eventuelt kombinert med boligoppvarming. Anlegg for dette formålet vil normalt dekke opp til 50 prosent av varmtvannsbehovet, mens anlegg for kombinert bolig- og vannoppvarming vil dekke rundt 30 prosent av boligens varmebehov.

Fordi et ferdig installert solfangeranlegg er automatisk, krever det tilnærmet ingen vedlikehold.

Dersom du har vurdert noen form for solcelleteknologi som hovedsakelig skal gå til oppvarming hjemme, kan solfangere være et godt alternativ til teknologi som produserer strøm. Det gjelder spesielt om du allerede har vannbårent system i hus.

Hvordan vet jeg at solfangere passer min bolig?

Fakta

PVT-panel

Et PVT-panel er en hybrid mellom et solcellepanel og en solfanger, og genererer både strøm og varme. Kombinasjonen muliggjør produksjon og lagring av elektrisk strøm, men samtidig utnyttelse av solvarme som fraktes via en varmebærer (ofte et vann-eller luftsystem).

PVT-teknologi i Norge er hovedsakelig i storskala og ikke like utbredt på det private markedet enda. For utpreget varme eller kalde områder, vil PVT være midre aktuelt fordi solceller krever lav temperatur og solfangere krever høy temperatur. Fordi det er færre som produserer hybridteknologien, er den også vanskeligere å få tak i enn solfangere og solceller. PVT optimaliseres stadig, så det vil likevel være lurt å merke seg denne måten å utnytte solenergi på.

Før du går til anskaffelse av solfangeranlegg til boligen din vil det være lurt å få en oversikt over husstandens totale energiforbruk, ved å se på hvor mye strøm som går til oppvarming av vann og husrom. Dersom du har høyt strømforbruk som går til andre ting enn oppvarming og tappevann, bør du kanskje vurdere å skaffe solcellepanel, slik at du kan produsere strøm.

Investering i solfangeranlegg passer også for deg som skal bytte varmtvannsbereder eller skifte byggemateriale på tak eller fasade, slik at utskifting og installasjon kan gjøres i samme operasjon. Dette vil du også spare penger på.

Hva er et solcellepanel?

Stående solfangere på flatt tak
Solfangere: Solfangere kan også monteres frittstående på flatt tak, slik som her.

Tilrettelegg for god solinnstråling

I likhet med solcelleteknologi vil det være nødvendig med gode solforhold som sikrer god innstråling for maksimal effekt.

Høye bygg og trær rundt boligen skaper skygge, og vil være et stort minus. Er dette tilfellet, kan et alternativ være å plassere solfangere i mark unna huset, eventuelt å undersøke alternative fornybare energikilder som passer dine lokale forhold bedre.

Les også: Solkart - en pekepinn på produksjonen

Solfangere for et lavutslippssamfunn

Mange som går til anskaffelse av systemer for utnyttelse av solenergi, motiveres av muligheten til å bidra i klimadugnaden. Solen er en fornybar energikilde, og jo mer av det totale energiforbruket som gjøres fornybart og produseres lokalt, jo mindre blir behovet for strømtransport eller fossile energikilder.

Les også: For Julie var solcellepanel på taket et soleklart valg.

Økonomisk støtte til solfangeranlegg

Enova tilbyr statlig støtte til en rekke private energitiltak, deriblant solfangere. Fra 1. juli 2021 har støtten fast sats på 5000 kroner, og 200 kr per kvadratmeter opp til 25 kvadratmeter. For å kvalifisere til støtte må anlegget være nyetablert og installert av fagfolk. Statsforetaket tilbyr også støtte til vannbåren varme. Les mer om hvorvidt du kvalifiserer til Enova-støtte til solfangere her.

Oslo kommune har også en støtteordning for solcellepanel til borettslag og sameier.

Les også:

Få Enova-støtte til solceller.