Sterk sol skinner på dusinvis av frittstående solcellepanel på en grønn åsside.

Hvordan kan vi utnytte solenergi?

Solenergi er en lett tilgjengelig energikilde vi kan og bør utnytte. Faktisk er den totale mengden solenergi som treffer jordens overflate årlig langt større enn hele verdens totale forbruk.

Bilde av Eirin Skiaker

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 23.10.2023
Innhold

Hva er solenergi?

Solenergi er lys og varme fra sola, som forsyner oss med energi. Sola er den største og viktigste energikilden vår, og alt liv på jorda avhenger av energien vi får fra sola.

En klar fordel med solenergi er at det er en ren og fornybar energikilde, og vi får sollys og lysstråler fra sola helt gratis.

Selv om sola til slutt vil slukne, regnes solenergi som en fornybar energikilde. Det kommer av at det er snakk om fem milliarder år før sola ikke lenger vil lyse med samme styrke som i dag.

Hvordan fungerer solenergi?

Solenergi produseres og avgis gjennom solstråling fra sola, som befinner seg i midten av vårt solsystem.

I solas kjerne er det svært høye temperaturer, med rundt 15 millioner grader og høyt trykk. Dette gjør at hydrogenatomer smelter sammen og blir til helium, og i denne fusjonen frigjøres energi.

Les mer: Solkraft – En voksende industri

Solenergi er opphavet til et flertall av jordens energikilder. Lys og varme fra sola varmer opp atmosfæren og havet, som videre skaper bølgekraft, vindkraft, havstrømmer og nedbør.

Sola skinner på blå himmel, med små skyer i bakgrunnen
Vår viktigste energikilde: Sola gir oss varme og energi, og er opphav til alt liv på jorda.

Sola er dermed indirekte med på å danne store deler av naturens krefter som vi kan bruke til å skape nyttbar energi. I tillegg kan lys og varme fra sola brukes til å skape ny energi, og vi kan skille mellom direkte og passiv utnyttelse av solenergi.

Passiv utnytting av solenergi

Den enkleste formen for å utnytte solenergi er gjennom en passiv utnyttelse.

Solinnstråling utnyttes indirekte ved å la sola skinne gjennom vinduer og varme opp huset innendørs, slik som i et drivhus. Strategisk bygningskonstruksjon og plassering, samt store vinduer og fasader av glass, vil være med på å tilrettelegge for god passiv utnyttelse av solenergi.

Direkte utnytting av solenergi

I dag utnytter vi sola direkte hovedsakelig på to måter, enten ved å omforme energien til varme, eller til å produsere elektrisitet.

Stadig flere aktører har fattet interesse for å utnytte solenergi mer direkte. Solinnstråling kan fanges og omdannes til varme gjennom solfangere, eller gjøres om til elektrisitet gjennom solceller.

En solcellemodul og en solfanger står side om side på hvit bakgrunn
Likt utseende: En solfanger og et solcellepanel kan se nokså like ut på avstand. Her ser du en solcellemodul til venstre og en vakuumfanger til høyre.

Solfangere omdanner solenergi til varme

For å direkte utnytte solvarme er det nødvendig med anlegg som klarer å fange opp varmen fra sola og transportere den.

Solfangeren omgjør solenergi til termisk energi som kan lagres eller brukes til direkte oppvarming i bygg. Fangerne plasseres typisk på bygningstak og fasader, og varmer opp vannet i et vannbårent system som videre kan brukes til tappevann og til oppvarming av rom. Teknologien har blant annet den fordelen at når anlegget er ferdig montert, er det så å si vedlikeholdsfritt.

Les også: Dette bør du vite om solfangere

Selve fangeren kan ligne et solcellepanel eller en slags seriekobling av lange rør. Anlegget består typisk av fangere koblet til rørsystem, lagertank og styringssystem. Det er også vanlig å kombinere varme fra solfangere med andre energisystemer i perioder hvor solinnstrålingen er lav.

Solenergi + solceller = solkraft

I tillegg til å danne varme, kan solenergi også danne strøm gjennom solcelleteknologi. Solenergi som omformes til direkte energi kalles for solkraft.

En solcelle er en halvlederdiode som gjør lys om til elektrisk strøm gjennom det som kalles en fotoelektrisk prosess. Prosessen beskriver når elektroner sendes ut fra solcellen som blir belyst.

Les også: Hva er et solcellepanel?

Solcellene er som oftest laget av silisium som absorberer sollyset og genererer en elektrisk ladning. Elektronene som frigjøres, tvinges i en bestemt retning i en ledning og danner dermed strøm.


Illustrasjon av de ulike lagene en solcelle består av.
Solcellens oppbygging: En solcelle består av flere lag som både absorberer og beskytter.

Solcellepaneler er plater man legger på bakken eller på tak som mottar sollyset, og gjør om sollyset til elektrisk kraft. Når mange solceller seriekobles blir spenningen som leveres større. Det er det som gjøres i et solcellepanel. Panelene er også satt sammen av glass og laminat, slik at solcellene blir mer robuste og holder seg over tid.

Les mer: Dette er fordelene og ulempene med solceller

Solenergi fakta
  • Solenergi er en ren og bærekraftig energikilde som kan omdannes til strøm eller varme.
  • Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi fra sola enn det årlige energiforbruket til hele jordas befolkning.
  • Fra 1990 til 2016 har global produksjon av solkraft hatt en årlig vekst på over 35 prosent, og er i dag den energiformen med størst årlig vekst i hele verden.

Solenergi i Norge

Det er nok sol i Norge til at solenergi er lønnsomt, og solenergi blir stadig mer populært.

Solceller trives nemlig godt med både snø og et kaldere klima, da mye sol kombinert med kulde er optimalt for en solcelle.

Storskalaproduksjonen øker og flere offentlige nybygg i Norge kommer med solfangere eller solcelleteknologi som en del av byggets energiforsyning.

Les mer: Hvordan fungerer solceller i Norge?

For mannen i gata er det likevel mindre solcelleanlegg som vil være mest aktuelt. Anleggene kommer i ulike størrelser, med ønsket antall panel og med ulik effekt. Panelene installeres der det er best solforhold, gjerne på tak og vegger. Slik kan et helt borettslag strømforsynes, eller kun enkelte apparater. Solcellepanel på båt, bobil og fritidsbolig blir stadig mer populært.

Dersom man ikke liker synet av solcellepanel på taket, kan solcelletakstein eller integrerte panel være et alternativ. Frittstående panel bortenfor boligen din kan også være aktuelt. Kostnader for solcelleanlegg og montering vil likevel ligge mellom 40 000 og 150 000, så det er vanlig å si at det tar mellom 10–15 år før et solcelleanlegg har finansiert seg selv.

Les også: Hva koster solcellepanel?

Solenergi i framtiden

Sola er en gratis og fornybar energikilde som ikke går tom på mange milliarder år, og er dermed en klimavennlig måte å produsere energi på. Strøm fra solkraft vil alltid ha et lavere fotavtrykk enn strøm fra eksempelvis kullkraft.

Les også: Er solenergi miljøvennlig?

Utviklingen innen solcelleteknologi er i sterk vekst verden over, og på god vei mot å kunne konkurrere med elektrisk strøm kjøpt over strømnett, også i Norge. Storskala anlegg av solcellemoduler kan produsere enorme mengder strøm på en bærekraftig måte.

Ettersom sola kan forsyne oss med mer enn nok solenergi, står det kun på hvordan vi evner å utnytte denne energien til å produsere elektrisitet på en effektiv måte.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har en visjon om at rundt 27 prosent av all global energiproduksjon vil dekkes av solenergi i 2050.

Få tilbud på solceller!